Στις 12/04/23 η Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Κασσάνδρας για το νέο πρόγραμμα LEADER