Στις 16/03/23 η Διαβούλευση με Φορείς του Αγροδιατροφικού τομέα και του τομέα της Μεταποίησης για το νέο πρόγραμμα LEADER