Στις 22/05/2023 η Διαβούλευση Ιεράρχησης Αναγκών για το νέο πρόγραμμα LEADER