Στις 23/03/23 η Διαβούλευση με Φορείς του Επιχειρηματικού τομέα για το νέο πρόγραμμα LEADER