Στις 24/03/23 η Διαβούλευση με Φορείς του τομέα Περιβάλλοντος για το νέο πρόγραμμα LEADER