Στις 25/04/23 η Διαβούλευση με Φορείς Καινοτομίας για το νέο πρόγραμμα LEADER