Ολοκλήρωση του έργου HEGO με την τελική εκδήλωση διάχυσης πληροφόρησης!