Την Πέμπτη 27 Απριλίου, η τελική εκδήλωση διάχυσης πληροφόρησης του έργου HEGO