Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων κατάρτισης