Πρόσκληση Παρέμβασης 1: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» στη Χαλκιδική