Πρόσκληση Παρέμβασης 2: «Υποστήριξη Εργαζομένων στην Π.Ε. Χαλκιδικής»

στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» στη Χαλκιδική