1η διαδικτυακή διαβούλευση σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027