1η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Χαλκιδικής & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ