1η Τροποποίηση Προκήρυξης Δημοσίων Έργων: Παράταση υποβολής προτάσεων, διευκρινήσεις Κριτηρίων, Ποσοστό Χρηματοδότησης