1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας του έργου HEGO (Herbs for Growth)