2η Διαδικτυακή διαβούλευση σχεδιασμού του νέου προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027