2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δημοσίων Έργων στο ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας