2η “Συμπληρωματική” Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Ωφελουμένων Κατάρτισης (Εργαζόμενοι)

στα πλαίσια του Υποέργου: «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων» στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Εργαζομένων στην ΠΕ Χαλκιδικής»